Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Doświetlenie przystanku osobowego w Pasikurowicach w ciągu linii kolejowej nr 326. CPV 45000000-7. NI.2721.86.2023 2023-05-19 11:49 2023-05-29 09:00
2. Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę zespołu kontenerów biurowych i sanitarnych dla potrzeb Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Oddział Drogowy Wądroże Wielkie. CPV 71.22.00.00-6 NI.2721.91.2023 2023-04-26 12:26 2023-05-11 09:00
3. Wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięcia dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 345 odcinkami. NI.2721.45.2023 2023-03-09 10:33 2023-03-16 09:00
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla wykonania nowych pomieszczeń biurowych dla pracowników DSDiK (typu kontenery pracownicze) wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację zadania w miejscowości Wądroże Wielkie. CPV 71.22.00.00-6 NI.2721.47.2023 2023-03-02 14:09 2023-03-13 09:00
5. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Iwiny w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, CPV 71.32.25.00-6. NI.2721.29.2023 2023-02-02 10:51 2023-02-16 09:00
6. Zakup 2 szt. malowarek drogowych z podziałem na 2 zadania. CPV 3492000-2 NI.2721.219.2022 2022-11-07 12:38 2022-11-15 09:00
7. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w Bolesławcu i m. Łąka, CPV 71.32.00.00-7. NI.2721.141.2022 2022-07-11 13:20 2022-07-15 09:00
8. Przebudowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 350 w km 69+800 w m. Dobra, CPV 71.32.00.00-7 NI.2721.144.2022 2022-07-08 12:33 2022-07-14 11:00
9. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie Zdroju. CPV 71.32.00.00-7. NI.2721.118.2022 2022-07-08 09:53 2022-07-14 10:00
10. Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w miejscowości Miszkowice (etap II), CPV 71.32.00.00-7. NI.2721.130.2022 2022-07-08 09:58 2022-07-14 09:00
11. Prace projektowe dla inwestycji Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 368 w m. Długołęka polegająca na budowie chodnika ( od ul. Gajowej do zatoki autobusowej ). CPV 71320000-7. NI.2721.119.2022 2022-06-29 12:03 2022-07-06 10:00
12. Przebudowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 350 w km 69+800 w m. Dobra, CPV 71.32.00.00-7 NI.2721.103.2022 2022-06-09 11:28 2022-06-15 09:00
13. Zakup 2 szt. przyczep sygnalizacyjnych typu U-26 na potrzeby Służby Utrzymaniowej. CPV 34223300-9 NI.2721.95.2022 2022-05-17 10:59 2022-05-30 09:00
14. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie Zdroju. CPV 71.32.00.00-7. NI.2721.96.2022 2022-05-19 14:00 2022-05-25 10:00
15. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Świdnicka w Jedlinie Zdroju. CPV 71.32.00.00-7. NI.2721.74.2022 2022-04-07 13:36 2022-04-14 12:00
16. Usługa doświetlenia przystanku osobowego w Pasikurowicach w ciągu linii kolejowej nr 326 oraz przejazdu kolejowo-drogowego w km 8,283. CPV 45000000-7 NI.2721.173.2021 2021-11-09 09:51 2021-11-16 09:00
17. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: 1. Przebudowa i rozbudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Kłodzkiej z ul. Radkowską w m. Nowa Ruda. 2. Przebudowa urządzeń odwadniających odcinek drogi w zakresie rowów przydrożnych i przepustów na wylocie do m. Henryków. NI.2721.160.2021 2021-10-25 10:48 2021-10-29 09:00
18. Budowa wewnętrznej linii zasilającej sygnalizację świetlną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 (zjazd do obiektów handlowych) w m. Szczawno-Zdrój (zaprojektuj i wybuduj). CPV 45311200-1 NI.2721.137.2021 2021-09-21 13:31 2021-09-27 09:00
19. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: 1. Przebudowa i rozbudowa odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Kłodzkiej z ul. Radkowską w m. Nowa Ruda. 2. Przebudowa urządzeń odwadniających odcinek drogi w zakresie rowów przydrożnych i przepustów na wylocie do m. Henryków. CPV 71320000-7 NI.2721.126.2021 2021-09-20 11:44 2021-09-27 09:00
20. Zakup 2 szt. przyczep sygnalizacyjnych typu U-26 na potrzeby Oddziałów Drogowych. CPV 34223300-9 NI.2721.122.2021 2021-08-25 12:45 2021-09-02 09:00
21. Zakup 2 szt. przyczep sygnalizacyjnych typu U-26 na potrzeby Oddziałów Drogowych. CPV 34223300-9 NI.2721.111.2021 2021-08-12 12:59 2021-08-23 11:00
22. Zakup 2 szt. przyczep sygnalizacyjnych typu U-26 na potrzeby Oddziałów Drogowych. CPV 34223300-9 NI.2721.104.2021 2021-07-29 14:09 2021-08-04 09:00
23. Doradztwo techniczne dla zadania pn.: Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów. CPV 79.13.10.00-1. NI.2721.102.2021 2021-07-23 12:33 2021-07-29 12:00
24. Doradztwo techniczne dla zadania pn.: Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów. CPV 79.13.10.00-1. NI.2721.72.2021 2021-06-21 13:53 2021-06-25 11:00
25. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa muru oporowego w ciągu DW 358 w km 17+450 do 17+510 w m. Świecie. CPV 71320000-7 NI.2721.73.2021 2021-06-21 12:07 2021-06-25 09:00
26. Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudową i przebudową drogi wojewódzkiej nr 323 na NI.2721.14.2021 2021-04-15 08:30 2021-04-19 10:00
Legenda
- Current
- Archive